Uyeza! uyeza! umGwebi omkhulu (lyrics)

Xhosa hymn 345

Uyeza! uyeza! umGwebi omkhulu,
Abantu bobona inKosi yezulu;
babeya kuvuswa kwa semanchwabeni,
babonakaliswe kwa sekukhanyeni.

Izinto esizibonayo zotShiswa,
amawa neentaba zonyibilikiswa,
Ilanga locinywa, inyanga yophela,
Abooni abakuba nakuzimela.

UmGwebi wofika nomkhosi omkhulu,
Umkhosi wezaKh’ izithunywa zezulu;
Amehlo omGwebi omkhulu obona
Izinto zasese, izinto zokoona.

Abooni boba nelikhulu ivuso,
Bongcangcazelela obaKhe ubuso;
Abangalungile botShatyalaliswa,
Kwa sesihogweni somlilo botShiswa.

Yekani izoono, noyike, nilunge;
Liveni ilizwi lenKosi, nikhunge;
Zithandazeleni, nifun’ izibele;
LizeSa kaloku, yizan’ anamkele.
Amen.

Advertisements
This entry was posted in Hymn lyrics and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Uyeza! uyeza! umGwebi omkhulu (lyrics)

  1. lulama says:

    Lingicabangisa ekhaya emuva, leli culo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s