Obani labo abambethi ngubo ‘zimhlophe qwa/ “Na ke bo-mang mose lelibohong”

Below are the lyrics to “Obani labo abambethi ngubo ‘zimhlophe qwa” found in Icilongo levangeli Hymn 235. This is the zulu version of “Na ke bo-mang mose lelibohong” also known as Bohang Siema, Hymn 356

1. Obani labo abambethi ngubo ‘zimhlophe qwa,
behuba mahubo?
yeku buhle bemi kubo!
behlanzwi gazi lemvana.

[chorus]
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni,
bayodumisa oyimvana, Ngenjabul’
enkulu bongena esangweni,
Behlanzwi gazi lemvana.

2. Yibona labo besese busheni
bemkh0nzu jesu bevuthe m0yeni,
noma beyiswe kufeni bethembi gazi lemvana.

3. Yibona labo nxa besosizini,
Bathola mandla njalo enkosini,
Babenq0ba la empini ngalo igazi le mvana.

4. Yibona labo ababezingelwa,
ngenxa ka Jesu babezindlekelwa,
konke kwakuthokozelwa,
ngalo igazi lemvana.

5. Nampo behlezi kahle ezulwini,
sebaneliswa kh0na eb0mini,
bath0k0za enk0sini,
beb0ngu jesu, imvana.

Credit goes to Zandisile Moganedi for taking the time to type and email me the lyrics 🙂

Advertisements
This entry was posted in Hymn lyrics, Hymn Translations. Bookmark the permalink.

31 Responses to Obani labo abambethi ngubo ‘zimhlophe qwa/ “Na ke bo-mang mose lelibohong”

 1. Eba Khatlisi says:

  Thank you very much , like the song Obani labo

 2. khulekani says:

  guys help me with the song “NGIJULISE NKOSI OTHANDWENI LWAKHO YANDISA UKUKHOLWA KWAMI” anyone knows the song pls help, my email: khulekaniso@nedbank.co.za

  • Miss O says:

   ngijulise nkosi othandweni lwakho yandisukukholwa kwami thathuqobo lwami nakho konkokwami ngiyavuma, ngingayisa ntoninakuwena efanelwe ukukholwa kwami thathuqobolwami nakokonko kwami ngiyavuma

 3. fundiswa msolo says:

  anyone one who knows the song ngangiyisoni esibi it goes on wangethula umthwalo owaungehlula

  • Sibongiseni Makubalo says:

   ngangiyison’ esibi esaza emhlabeni
   kwathi ngegama likaJesu
   ngathol’ ukuphunyuzwa.
   Wezw’ umthandazo wami, wangithethelela. Wangethula umthwalo wangishiya neculo.

   Wangethula umthwalo owawungesinda
   wangethula umthwalo ngomthandazo wami
   uvalo lwami lwaphela, wavus’ umoya wami
   wangethula umthwalo wangishiya neculo.

   Ngizomethemba njalo
   ngob’ uyayaz’ indlela
   uzongihola ngeso, angise ke ngale. Ezulwini ndolanda, ngibonge phakade
   wangethula umthwalo wangishiya neculo

 4. Lucky says:

  To whom it concern,Can I kindly get the Icilongo levangeli hymn book, with all hymn,down loaded one.I will pay if I have too.Thanks!

 5. sibusiso says:

  Anyone who knows the song soqhubeka kuyintando yakhe noma manzi asemakhulu, pls help me with the lyrics

 6. sibusiso says:

  Where can i get icilongo levangeli and ezokudumisa

 7. Zoliswa says:

  Please if u get to ths site today,i want the lyrics f the song from icilongo.the title is ikhoni ndawo emthimben omkhulu

 8. Tshepo says:

  i lav this site to God be the glory and God bless u all

 9. Sneh says:

  Can anyone help me with the lyrics of song “thina sonke simenyiwe ukuz’edilini nengubo sinikiwe ivel’enkosini”. Thank you in advance.

  • Bonisiwe Ndulini says:

   Sesizwile izindaba zombuso omkhulu
   Masidele okomhlaba samkel’ okweZulu

   Thina sonke simenyiwe ukuz’ emthimbeni nengubo siyinikiwe ivel’ enkosini

   Ngoba Uma sesinqaba ukuz’ edilini
   Yedlule kithi lendaba Yomem’ ezizweni

   Iyogcwala indlu yakhe kuvalwe emnyango,
   Owudele umsa wakhe, uphandle kwesango

   Lapho bezokhala bethi, Nkosi sivulele
   Kepha yophendula uthi Dedani niye le!!

 10. Derrick Masangane says:

  i want the lyrics of the song from icilongo levangeli. the title is ngomdumis’umhlengi wami

 11. afrika says:

  plz guys can anybody tell me the lyrics of the song “NXA EBIZWA AMAGAMA ELIZWENI ELIPHAYA, ELIZWENI>>>>”

 12. Khanyisile Mackenzie says:

  TO WHOM IT MAY CONCERN
  Its my first time to find this website its so interesting,i was looking for a song call-vuthisa JESU umlilo wakho,i’ll be so happy if anyone can send me the full song.
  thank you

 13. cass says:

  Hi good people, i want to knw where in icilongo levangeli i can find the song noma ngihlupheka okomzuzwana noma usathane ezama ukusigwinya,sibonga ukwaz ukuth ujesu yena ungumeli owasinxusela imihla nemihla,

  • Admin says:

   hello, I have that hymn book, however I am not familiar with most of tge hymns, if know of the hymn title, I can look it up for you.

   stay blessed.

   • sister maria says:

    i am a reborn cgristian and we also sing this song in church but unfortuanately i do not know the lyric of this song titled: NXA EBIZWA AMAGAMA could you kindly please email me the lyrics if you do have them? THANK YOU FRIEND BE BLESSED IN THE NAME OF LORD JESUS CHRIST.

 14. James Gumede says:

  My name is Pastor James Gumede, I have one request to make please. Can you make us copies of a software of our Zulu hymnals? If yes, where can I get that software and at how much? Yes we need the hymn books and we are able to get them from our book shops but for the software we want to make things easier even for the one who does not have the hymnal. Grace and Peace to you.

 15. Christopher Mudaka says:

  Am always blessed to find every song I search for, Zulu, Sotho or English and Afrikaans.

 16. Dumisa says:

  hi saints…
  I wnt to knw wher cn I gt d downloaded icilongo hymes.. Ts urgent plz help a csta out. B blessed

 17. Ladies n Gentlemen mna I need all the Icilongo songs via whatsapp plz-0731644598-i dn’t know but ds morning I woke up my Spirit hungry fr Icilongo songs_

 18. Sindi says:

  can somebody provide me with the lyrics of the song that goes like ( NOBA UMLINGI ENGIHLASELA UNGAVUMI NGAMI) i think yeyaseziyoni.

 19. Phathiswa says:

  I love this song so much

 20. audrey says:

  Thank you so much who ever printed the song Obani labo, It’s been a while since I’m searching for it God bless.

 21. Netho Vilakazi says:

  if there is anyone who know this worship song and can sing it please whatsapp me 0730102956 or facebook(Netho Vilakazi):bayede nkosi yamakhosi ogama lingu Jesu,lethani umqhele simthwese oyinkosi sithi nkosi nkosi yakho konke,i just want to know how it is sang please people of God

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s