O, mohau oa Molimo

O, mohau oa Molimo
Ke koetsa e kaakang!
E ka ba ofe molomo
O ka o bolelang?
‘Na esale o mphihlela,
Ke maketse feela.

Molimo o n’o mphumane
Tseleng ea tahleho;
Tsa lefatše li ntahile,
Ke felile kutlo;
Ke pheella, ke mathela
Bosaoana feela.

Ke busua ke litakatso
Tse jang pelo ea ka;
Li mpofile, ke le mofo,
Ke hola le tsona.
Ke ne ke se na ho hana,
Leha li mpolaea.

Jo, motho ea thotofetseng,
Ea shoeleng le mahlo,
Ka mathela boreleling,
Lintšing tsa selomo!
Jo ‘na, ke ne ke mo soma
Ea reng oa ntemosa!

Ke ha Jeso a mphallela
Ka mohau oa hae;
Hoja a ntlohetse feela,
Na nka be ke le kae?
A phakisa a ntlhoibila,
A ntšoara, ka phela.

Ke ha a mpusetsa tseleng,
A ‘nea le kutlo;
A khaola tse ntlamileng,
A mpha le bophelo.
Ka utloa ke fetohile
‘Me ke pholohile.

-F. Coillard

Advertisements
This entry was posted in Hymn lyrics and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s